Templet i djungeln

Subject image

Foto från Borobodur, taget 1873 av Isidore van Kinsbergen.

Källa..