Transept

Subject image

Foto på södra semitransepten i Kilcooly Abbey, County Tipperary, Irland.

Källa..