Venus

Subject image

Samtida skiss av Venus från Milo, av Jean-Baptiste-Joseph Debay.

Källa..