Vitt på svart

Subject image

Detalj ur foto av stjärnbilden Cepheus, från NASA.

Källa.