Review of “Archaeology” (1973)

Text

W. H. Auden (writer).

Read in 2024.

References here: Antik ekonomi: Tematiska studier av den antika ekonomins karaktär och utvecklingsmöjligheter (1991).

text poetry