Review of Från vinterviste till sommarfjäll (1949)

moving picture non-fiction