Review of I huvet på en gammal gubbe (1968)

Moving picture, 77 minutes

References here: “I huvet på Per Åhlin” (2019).

moving picture animation fiction