Reviews

“När kapten Grogg skulle porträtteras” (1917) and related work:

“När kapten Grogg skulle porträtteras” (1917) IMDb

Awesome meta.

animation fiction moving picture

“Kapten Grogg bland andra konstiga kroppar” (1920) IMDb

Excellent blurred shrubberies!

animation fiction moving picture