Review of Obegriplig och ensam – och stark? (1979)

moving picture non-fiction