1799

Inget äventyr

27 januari: Georges Cuvier håller sin första föreläsning vid det nyöppnade Institut national de France. Han talar om elefanter, och visar fossiler jämte ben från samtida raser. Han bevisar för sin publik att det rör sig om olika arter, och att mammuten och mastodonten är utdöda. Detta är sensationellt. De flesta, även i den lärda publiken, har levt i förvissning om att Gud skapat alla djur, och aldrig skulle låta något försvinna. Thomas Jefferson skriver, senare samma år: “Om en enda länk i Naturens kedja brister så kan den ena efter den andra brista, tills tingens hela ordning har gått förlorad.”

Storbritanniens och Irlands skilda parlament begrundrar innebörden av det väldiga upproret i Irland ett år tidigare. Den katolska frågan har stor betydelse: Större politisk frihet för katoliker kan vara nödvändig av säkerhetsskäl men är bara acceptabel så länge de är i minoritet, och det är de inte i Irland (till skillnad från i Irlands parlament, där katoliker är förbjudna).

Parlamenten överväger en förening för att kunna ge katolikerna några av deras rättigheter tillbaka utan att därigenom äventyra den protestantiska elitens ställning. Ett inlemmat Irland med en lugnare befolkning skulle också stå emot franska inflytanden bättre. De engelska ledarna har dessutom problemet att kung Georg III inte alltid är vid sina sinnens fulla bruk, och ett oberoende irländskt parlament har en laglig rätt att nominera en annan regent än det engelska. England blir därför drivande i processen. Irlands parlament förkastar dock en motion om förening, och försvarar på så vis självständigheten man uppnått 1782. I ett separat ärende, där britterna fruktar jakobiner snarare än katoliker, förbjuds bildandet av fackföreningar, kollektivavtal och arbetarstrejker.

I London resulterar Mary Frances Courtenay och Jeremiah Barkers sökande i ett stycke säker information om en annan överlevare: Några av de enklare föremålen från auktionen vid Courtenays hus i London spåras till Winslow Harris (71). Winslow var Courtenays butler, fram till en kort tid innan massakern 1792.

I december dör den legendariske George Washington, 67 år gammal. Frankrikes överbefälhavare Napoléon Bonaparte, samma månad befordrad till Förste konsul (i praktiken diktator), utnyttjar sina nya befogenheter till att beordra tio dagars sorg för att hedra det unga USA:s första president, trots att ett krig länderna emellan framstår som oundvikligt. Legenden om Napoléon själv—samvetslös och oövervinnerlig—överskuggar alla samtida, när Londons klockor ringer in det nya århundradet.