Handlingsreferat från Kerberos Club 2011–2014

En förteckning över kampanjens detaljerade handlingsreferat.

Tavlan Reflections on the Thames, Westminster av John Atkinson Grimshaw, 1880.

Handlingen utgår ifrån London.

Innehåll

Säsong 1: 1798-1822

Hemliga sällskap på Jane Austens tid. Graden av alternativhistoria är låg. I stort sett allt övernaturligt händer här i det fördolda, men viktiga frön planteras.

Järtecken på den gröna ön: 1798-1800

I ett uppror på Irland, och i dess efterdyningar två år senare, träffar två kerberaner två andra: Den unga smugglaren Courtenay och hennes gamle lärare, Barker, har sällskap först av officeren Havallan från den kungliga flottan, sedan av den fattiga irländska sjömannen O’Brien.

Huset Courtenays mördare dyker upp igen: 1801-1808

Mary Frances Courtenay tar itu med undersökningen av mordet på hennes familj 1792, och ser några av de svartklädda figurer som bär ansvaret. Ett spår leder till ett främmande land där de fyra kerberanerna fångas av infödingar.

Aaron Burr: 1809-1811

Den förmente hellenisten Franklin Deogratia utnyttjar en tacksamhetsskuld för att skicka ut kerberanerna mot USA:s före detta vicepresident. Courtenay är mest där för att hämta sin båt.

Klubbens anda och välgörare: 1812-1816

Kerberos-klubben förenas mot Napoléon, men en liten grupp kerberaner fortsätter att dölja en mörk hemlighet. Samtidigt driver Courtenay sin undersökning vidare, nu på engelsk mark. En ny kerberan, författaren Berger, ansluter sig till gruppen runt henne.

Sökandet efter Sarah: 1817-1822

Svältåret 1816 visar att händelsen på Irland 1798 kastar en allt mörkare skugga av klasshat i brittisk politik. Oron på gatorna tar sig våldsamma uttryck. Billy Breadcrumbs letar efter en försvunnen kamrat från dessa gator, i ett mysterium som växer tills det också återanknyter till 1798 och något hemskt händer.

Säsong 2: 1823-1842

Alternativhistorien blir mer framträdande i revolutionens England. Det övernaturliga börjar synas offentligt.

Barndom i Wintermoors hus: 1823-1828

Det gamla gänget splittras av tragedin 1822, men Billy och Catherine tappar inte kontakten helt och hållet.

En gammal man och en hertig: 1829-1832

Franklin Deogratia drar sitt sista andetag. Med honom dör en era av gentlemannamässig diskretion. Det råkar bli Run Berger som obetänksamt sätter spaden i gubbens förflutna, till priset av sin dotter. England kokar över och omdanas omkring dem.

Tid för familjen: 1833-1835

Radikalerna cementerar sin makt efter statskuppen. Catherine Wintermoor är föräldralös men lyckas där modern misslyckades. Hon får de första riktiga svaren om massakern 1792. Bergers experiment med Pas skrift urartar samtidigt, ut ur tid och rum.

Förutsägelser: 1836-1839

William Ellis, en gång känd som Billy, läser vid Oxford. Han får utstå lidande när det övernaturliga börjar krypa fram i ljuset och ödet lyfter en ny monark till Englands tron. En stålverksarbetare vid namn Harvey Garrett ser drottningen, och Wylie Vein förklarar tragedin 1822.

Attentat: 1840-1842

Harvey Garretts syner domineras av män som anfaller kungaparet. London-polisen tvingas ta de blodiga konsekvenserna på allvar.

Säsong 3: 1843-1858

Storbritannien triumferar i världspolitiken och det övernaturliga tillkännages.

Dödsrunan I: 1843-1845

Mary Frances Courtenays dotter följer nyckfullt de spår som modern lämnat efter sig, i legender samlade av Deogratia. Amon Runciman är nästan bortglömd när hon finner hans dödsruna i en gammal tidning. Huset han lämnar efter sig—Courtenay House—vaktar sina hemligheter väl.

Det är blanquismens vålnad: 1846-1849

Europas folk och féer är oroliga i dessa tider av snabb förändring. Nya kerberaner gör upp med det förflutna när de möter en figur som deras föregångare stött på ett halvt sekel tidigare. Under hela denna tid har hans planer kopplat sitt grepp om England.

Dödsrunan II: 1850-1852

Catherine Lambton virar nykomlingarna runt sitt finger och försöker utkräva sin hämnd mot de som nästan utrotade hennes ätt. Den nya massakern följs av en historisk rättegång mot det främmande, jämte krig i Europa.

Diagram i isometriskt perspektiv föreställande planlösningar, trappor m.m. på samtliga våningar i Courtenay House.

På hösten år 1851 har Catherine Lambton, för första gången i sitt liv, möjlighet att utforska det Londonhus som tidigare tillhört hennes mors släkt. Runciman och Bailifs har gjort mycket för att förbättra säkerheten, men varit sparsamma med underhållet. De har inte reparerat trapphuset som skadades 1850, men inga störe förändringar har heller skett sedan Mary Frances Courtenay bodde här som barn under London-säsongerna på 1700-talet.

Vauxhall-fantomen: 1853-1858

I tron att hon oskadliggjort sina fiender och kommit närmare sin gud begår Catherine Lambton en serie ödesdigra misstag. Specialpolisen fångar sitt byte innan Storbritannien visar sina muskler i ett helvete vid Svarta havet.

Säsong 4: 1859-1874 och 1902

Maktbalansen är rubbad och världen vacklar inför ett allt mer främmande universum.

Vålnader och vampyrer: 1859-1865

Courtenay tjänar ut sitt straff och återvänder till ett främmande London. Ungdomarnas nya kultur gör staden osäker.

Den röda tråden: 1866-1868

Catherine Courtenay använder sina nya bekanta för att konfrontera sin familjs hemligheter. En global katastrof i hanteringen av hennes antigravitationsteknologi för Europa till randen av ett världskrig.

Världsfebern: 1869-1873

Imperierna kastar sig av och an i det stora kriget. Radikalernas optimism tycks grusad, likaså de konservativas hopp om att ta ett steg tillbaka.

Avgörandet: 1874

Krigsmakterna stegrar sig i desperation. John Courtenay är försvunnen, men hans försynte bror George tar vid där deras moder mötte döden. Med sig har han en liten grupp kerberaner—och en amerikan—som ska avgöra allt.

Bild av Koro i rymden efter flykten från Pluto, målad i GIMP.

I maj 1874 återfinner släkten Courtenay sin rot: Den heliga staden Koro, en gång och nu åter flygande över de kuvades hat.

Victoria skänkte mening: 1902

Minnet av världskriget bleknar i djupt kaotisk fred. Amerikanen, ensam kvar efter Koros fall och nu själv en kerberan, omges en dag av figurer från hela det sekel som gått.