1804

Inget äventyr

Många grundämnen upptäcks. Richard Trevithicks ånglokomotiv Penydarren drar 10 ton i upp till 8 km/h genom södra Wales, med “begränsad framgång”. Ett nytt uppror bryter ut där Toussaint L'Ouverture fördes bort. De vita dödas av sina slavar och den första svarta autonoma republiken, Haiti, är född.

Efter ett avslöjat försök till attentat mot Napoléon får konsuln opinionen på sin sida. Han placerar kejsarkransen på sitt eget huvud i Notre-Dame den 2 december. Påven smörjer honom som vid föregångaren Karl den stores kröning tusen år tidigare.

Detalj av målningen “Napoléon Ier sur le trône impérial” av Jean Auguste Dominique Ingres.

James Parkinson ger ut första bandet av Organic Remains of a Former World.