1823

Inget äventyr

Femmaktsalliansen skickar en här till Spanien och återställer enväldet. Frankrikes bidrag är överlägset störst. Ferdinand VII tar en blodig hämnd på revolutionärerna. Centralamerikanska kongressen förklarar sig oberoende av såväl Spanien och Mexiko—vars första kejsare nyligen avlidit—som av alla andra nationer. Man har ett öga på det växande USA, vars president, James Monroe, hävdar att varje inblandning från de europeiska makterna i Nya världen kommer att ses som ovänlig mot USA.

William Buckland hittar “Pavilands röda dam” i en grotta i Wales. Det är det första mänskliga fossilet, från en paleolitisk begravning; Cuviers tes om katastrofala utdöenden stärker sitt grepp. James Weddells antarktiska expedition når 74°15’ syd, ett rekord som kommer att stå sig. Leo XII, vän av inkvisitionen, blir ny påve.

Khartoum grundas av de osmansk-egyptiska härskarna Muhammad Ali och Ibrahim Pasha, den förres son, efter erövringen av Sudan. Staden blir ett centrum för handeln med guld och slavar. Britterna inleder krig mot Ashanti-folket, som har stora mängder eldvapen jämförbara med britternas: Mynningsladdade, oräfflade eldrör med en effektiv räckvidd under 100 meter, vars avfyrning dessutom är långsam och opålitlig.

George Wintermoor säljer Silver Mist. Dess tidigare besättning, till största delen haitisk, tar andra jobb. En av dem, irländaren Miles O’Brien, var emot Billy Breadcrumbs fanatiska sökande efter Sarah i Whitechapel, och beskyller nu den unga mannen för det som hände Mary Frances Courtenay 1822. Utan Silver Mist finns inget som tvingar honom att träffa Billy. Han börjar distansera sig från hela sitt tidigare umgänge på Kerberos-klubben.

O’Brien tar hyra på kortare seglatser för att inte vara borta från familjen lika mycket som förr. I samma syfte arbetar han som hamnsjåare ett tag, men armen blir inte riktigt bra efter striden mot lamian. Hans fru Mary, som fortfarande är mer allvarligt skadad efter olyckan 1815, tar hand om barnen och drygar ut kassan genom att reparera kläder. De talar om ett liv utanför stadens larm och bråk. London är nu större än Beijing, och därmed störst i världen.

Även Billy håller sig borta från klubben. Han konfirmerar sig dock, och fortsätter att gå till St. Mary Matfelon i Whitechapel. Prästen uppskattar hans starka tro och arbete med att hålla kyrkan ren, men insisterar på bildliga tolkningar av det Billy säger sig ha sett. Satan kan förvisso tala till människor, men är inte en ormkvinna i ett nedlagt slakteri. Billy försöker få veta, utan att fråga rakt ut, om det finns något sätt att få tillbaka Sarah, men gillar inte svaret: Be för hennes själ.

I början av vintern dyker en krumelur upp igen. Billy jagar efter den. I jakten hoppar han över en mur, faller och skadar handen. Såret ser ut som ett rött kors. Krumeluren tycks paralyserad av korset och Billy stampar på den tills den är stilla. För första gången kan han titta nära. Krumeluren är inte ett djur utan ett stycke pergament, så smutsigt och slitet att det enda som går att läsa är en del av den stora och snirkliga överskriften: "[...]scopus, Servus Servorum Dei". Medan den unge mannen undrar över detta faller pergamentet i bitar.

Billy får feber av såret. Han plågas av drömmar. I varje dröm gör Mary Frances Courtenay ett misstag. Planeringen är otillräcklig, en felberäkning sker, smuggling eller hasardspel prioriteras framför jakten på sanning. Och framför allt: Hon får ett barn utanför äktenskapet; drömmen om hur det gick till är mycket besvärande. Mary Frances lyser allt svagare. Ormkvinnan dyker upp i mörkret och slingrar närmare för varje år som går.

Ormkvinnans namn var Errour. Det får Billy veta i drömmen. Själv är han riddaren Redcrosse, alltför sent medveten om sitt ansvar, och alltför svag inför det oheliga, vars namn är Harry. Billys brist på helighet försvagade Courtenays brist på sanning; båda dessa måste bygga på varandra för att vara starka. Resultatet var att Errour tog riddarens dam.

En natt vaknar Billy drypande av kallsvett, slagen av tanken att han kan få en chans till att beväpna sig med sanning. Catherine är hans dam återfödd. Han ska bli hennes riddare.