1827

Wintermoor klättrar ut genom sitt fönster om natten

Kerberaner

Det gångna året

Femmaktsalliansens flotta, med enbart segel, besegrar osmaner och egyptier och landsätter fler soldater. Det österrikiska kompaniet decimeras i landsättningen och Österrike drar sig ur. Liberaler får tillbaka makten i Frankrike efter ett nyval sedan Karl X upplöst nationalkonventet och regeringen.

Antiliberalen Dom Miguel tar makten i Portugal genom en statskupp och utropar sig till Mikael I. Han har kyrkans och de konservativas stöd. Femmaktsalliansen ingriper inte, vilket ytterligare skadar dess enighet.

Georg Simon Ohm upptäcker sin lag. Brittiska geologer under ledning av Charles Lyell tar ställning mot Cuviers “romantiska nonsens” och ordnar all kunskap inom sitt fält enligt hypotesen att samma naturkrafter verkat i dåtid som i nutid. Båtpropellern uppfinns mer än en gång. Parlamentsledamoten Charles Babbage säger sig arbeta för fullt på en Analytisk motor. Combination Act avskaffas; merparten av fackföreningarna blir lojala radikaler.

Del av den i verkligheten aldrig färdigställda analytiska motorns skrivare.

London, 16 augusti: Catherine Wintermoor klättrar ut genom sitt fönster om natten och smyger hemifrån för att träffa Billy. De går till släkten Courtenays hus, ägt av Amon Runciman. Grunden lades på Georg I:s tid, men sedan dess har huset förenats med ett stall, så att tomten nu är en regelbunden rektangel mitt i ett av West Ends finaste bostadskvarter, med ett atrium i mitten.

Billy krossar en ruta i glastaket över detta atrium. Paret firar sig ner med ett rep, men kommer inte upp samma väg, och dörrarna i husets norra fasad—stallet och garaget—är låsta. De smyger omkring i mörker tills de hittar ett ljus i de manliga tjänarnas samlingsrum. Huset är mycket ståtligt, men dammigt och minimalt underhållet på senare år. Tavlor från Runcimans lanthus och släkt hänger i galleriet.

På ena sidan av en fuktig källarkorridor längs med atriet, mellan de två trånga trapphusen för husets tjänare, finner de en samling tavlor och möbler övertäckta med dammig säckväv. Tavlorna var bland de finaste i Courtenays samling, och är allihop familjeporträtt. Mary Frances är 8 år på en av bilderna, avbildad med sin mor och syskonen. Det är märkligt både att alla dessa saker samlats i huset, och att de inte står i ett “lumber room”.

Catherine och Billy hittar Courtenays vapen bland möblerna: Fällgallret med kedjorna, en prydnadssak i trä med heraldiska primärfärger och bladguld. Catherine tar med sig vapnet ut över marmorgolvet i foajéen och genom huvudingången. Ingen verkar ha sett dem. Det är en fantastisk kick för flickan från Wintermoors lugna hem.

I Whitechapel lyssnar den vuxne Billy på en skotsk domedagsprofet, känd som “Brimstone” Balfour. Gubben spyr galla över den dekadente kung Georg och hans regering, som aldrig skulle visa sig bland folket. En annan gamling stör den årliga rävjakten utanför Portsmouth. När han fångas talar han osammanhängande om tunga bördor och känslan av att ensam jagas mot döden. Den brutne mannens namn är Miles O’Brien.