1846

Inget äventyr

USA:s trupper tränger in i Mexiko. Flottan blockerar de västra hamnarna. Mexikanerna svarar med den brända jordens taktik efter tidiga förlusterr, men gör en offensiv på hösten under General Mariano Paredes y Arrillaga. I början av december isoleras USA:s 15:de regemente med knappa förråd i en kostsam mexikansk framryckning.

Holländska handelsmän föranleder oavsiktligt en inre kris i militärjuntan som styr Japan, genom att sälja böcker om västerländskt vetande på beställning. Böckerna sprids strategiskt av ombud för tozama daimyo. Tokugawa Ieyoshi tröttnar på den osagda anklagelsen och river upp en samling heliografier från teknikutställningen i London 1844 inför sitt hov.

Carl Gustav Carus skriver: “En hand under medvetandets yta håller i nyckeln till vår framtida kunskap om människans natur. Den första uppgiften för en själens vetenskap blir att dyka ner i djupet.” Brittiska experter nöjer sig med tumregeln att styrkan i ett sinnesintryck står i proportion till logaritmen av den yttre impulsens styrka.

Tavlan “Balkong i Neapel” av Carl Gustav Carus.

Årets teknikutställning i London är välbesökt. En motor drivs genom rytmisk antändning av luft och kolgas, utan ångpanna. Symaskinen har miniatyriserats till den grad att den blir den första massproducerade kapitalvaran som passar i vars man hem. I en särskild demonstration för militären och drottningens gemål roterar parallella gevärspipor i en spektakulär lösning på problemet med låg eldhastighet. Radikalernas intelligentsia samlas kring Benjeman och Baileys demonstration av elektriska och magnetiska fenomens gemensamma förhållande till ljusets hastighet.

Den största attraktionen på årets utställning är ännu ett försök av Darwins vänner att bevisa det riktiga i hans teori. London Zoo öppnar för allmänheten efter två år av ombyggnad och expansion. British Museum får en filial för naturhistoria, där man lagt lika mycket möda på de rekonstruerade miljöerna som på uppstoppade djur och dinosaurieskelett. Londonborna kan beskåda sammanlagt tjugo tusen levande djur om man räknar in de tillfälliga utställningarna i stadens parker, med särskild fokus på sådana insekter—främst fjärilar och malar—som genom att imitera oätliga arters utseende undviker att bli uppätna.

Det biologiska överdådet övertygar en stor del av de resterande skeptikerna i den vetenskapliga världen. En av de mest härdade, Jean Victoire Audouin, bjuds in för att tala vid Royal Institution under utställningen. Hans invändning är att en blandning av föräldrarnas eidos, med en måttlig mutationstakt, inte förklarar den till synes plötsliga uppkomsten av nya arter som fossila fynd antyder. Darwin själv är där och replikerar försiktigt att teorin om eidos är i sin linda. Nästa steg blir att penetrera Schwanns cellkärna och blottlägga eidos “materiella grund”. Hundra forskare hurrar plötsligt när den nya tidens fader har talat.

Addendum 2013-03-17

Catherine Lambton föder tvillingar, William och George. Lady Courtenay är borta från Londons hustak i två år.

An amatörmykolog och präst vid namn M. J. Berkeley gör världen besviken. Innan han publicerat något om sitt påstådda botemedel mot potatispest dör han av en hjärnblödning i sitt hem, med sin familj. Botemedlet hittas inte och mannen avfärdas som lögnare. Berkeley är det första offret för en nyanländ lönnmördare, vars uppdragsgivare finns på Kerberos-klubben.