1872

Inget äventyr

Karl VI av Spanien avsätts av spanska blanquister inom armén. Han flyr till Fankrike. Blanquisterna har ett brett stöd, främst eftersom landets finanser utarmats av kriget och överklassen drabbats av allmän värnplikt 1871. En tillfällig regering sluter en separat fred med Storbritannien, skriver av landets skulder, upplöser munkordnarna och inför tryckfrihet och allmän rösträtt för alla män.

Amerikanen Israel Gane och britten Hazel Martha Walens leder tillsammans en arkeologisk expedition till platsen för jordbävningarna vid Nya Madrid 60 år tidigare. Walens främsta inspiration är de tavlor med Pas skrift som hittades i Egypten 1858, jämte ryktet om vad ockultisten Thomas Badcock sökte när han försvann under jordbävningarna. Endast Israel Gane publicerar något om expeditionens fynd. Hans reseberättelse, The Missouri Troglodyte (1873), innehåller texter, teckningar och fulminografier av en kortvuxen humanoid art.

Ganes troglodyt, som arten kommer att kallas, talar ett utdött språk från den infödda amerikanska Mississippikulturen, sannolikt med främmande inslag. De använder också keramik som påminner mycket om de gamla indianernas. De lever i skräck för någonting i ännu djupare grottor, trots att vägen ner har varit förseglad av rasmassor och grundvatten i 60 år. Gane drar slutsatsen att de “blå aporna” är långlivade. De tycks kunna bli upp till 150 år, men växer och lever sakta.

Foto på ett keramikföremål från Mississippikulturen, “Undervattenspantern”, från 1400- eller 1500-tal.

Brittiska spioner på kontinenten rapporterar febril aktivitet bland tyska forskare som sagts vara döda. Under året har man bland annat undersökt om djur klarar av att bibehålla en dygnsrytm utan ledning av externa stimuli eller temperaturförändringar. Man syntetiserar den psykoaktiva alkaloiden i kaktusen peyote och forskar enligt postulatet att minnen är kartor av nervceller i hjärnan, stärkta av upprepning, tillika formbara på andra sätt.

Forskare på tre platser världen över uppfinner nästan samtidigt masspektrografen och tävlar om att hitta isotoper. Argentiska astronomer bestämmer Vintergatans storlek och visar på jordens perifera plats i en av dess spiralarmar. Britter mäter böjningen av stjärnljus och infriar därmed den första förutsägelsen som gjorts utifrån den generaliserade formen av Vanhanens relativitetsteori.

Markisen av Paraná observeras vid ett besök i Quebec, för en hemlig förhandling om det omfattande slaveriet i Brasilien. Besöket misstolkas av den kontinentala alliansens spioner som en indikation på att Brasilien är på väg att alliera sig militärt med Storbritannien. Frankrike och Tyskland inleder därför en ny koordinerad offensiv mot de brittiska öarna.

Den franska insatsen är fokuserad på att kontrollera Engelska kanalen och luftrummet. De har förbättrat sin Sémaphore Psychique. Fallskärmshoppande pansarvargar ödelägger två av de viktigaste brittiska flygbaserna, Rochester och Southampton, vid gryningen. Mellan orterna landsätts pansarfordon och vågor av tyskt infanteri med generösa ransoner av diacetylmorfin.

Hundratusentals britter ber framför drottningens avbilder.