Alternativhistoria från Kerberos Club 2011–2014

Kort sammanfattning av stora, i spelvärlden kända avsteg från verklig historia. Artikeln skrevs ursprungligen för att hjälpa nya spelare, som alternativ till de tjockare handlingsreferaten från samma kampanj.

Världskarta producerad för kampanjen.

Resten av detta alternativa 1800-tal antyds i referatet från 1902.