Världskarta producerad för kampanjen.

Resten av detta alternativa 1800-tal antyds i referatet från 1902.