Aoristos

Ett system för bordsrollspel

Aoristos är ett regelsystem för bordsrollspel. Det syftar till gemensamt historieberättande, inte balanserad tävlan: Fritt och enkelt, men knaprigt ändå.

Tanken med Aoristos är att regler ska skänka stöd och struktur i alla de svåra moment som deltagarna inte måste komma överens om själva, oavsett miljö och genre. Det funkar bäst med människoliknande aktörer i en någorlunda trovärdig miljö.

Aoristos faller någonstans på mitten av bordsrollspelens komplexitetsskala, mellan enkla indiesystem där berättandet styr och mer omfattande regelverk som istället syftar till spelglädje eller simulation. Matematiken är lätt, men inte undangömd.

Aoristos presenteras i en serie PDF:er:

Creative Commons License Aoristos av Viktor Eikman (2002-2014) är gratis och får användas enligt en Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige-licens.