Blackpool

Subject image

Samtida teckning av tågolyckan vid Versailles 1842.

Källa..