Olyckorna hejdade inte arbetet

Subject image

Kopparstick av Brunels och Cochranes tunnelsköld, från samtida Illustrated London News.

Källa..