Byggnad 65 på Hashima

Subject image

Tiovåningsbyggnaden i mitten på bilden restes 1949 som ett bostadshus och byggdes ut senare. Där fanns också ett dagis.

Den grå byggnaden i förgrunden var ett materiallager. Den tegelröda byggnaden utan tak är en del av själva gruvan; den verkar ha innehållit öppningen till schakt 4.

Uppe till vänster syns samma helgedom som på den här bilden, fast från sydöstra sidan av ön. Det stod en mindre helgedom på marknivå, mellan schakt 4 och ett av fläktrummen.

pretty