Hashimas nordliga spets

Subject image

Byggnaden närmast vattnet på den här sidan är nummer 68, öns karantänavdelning. Den byggdes 1958 i anslutning till sjukhuset (vill vänster) och behövdes förstås för att ön var så extremt tätt bebodd.

Den lilla byggnaden längst ute till vänster har jag inte identifierat. Den kan ha hört till sjukhuset eller till idrottsplanen. Den bidrar starkt till öns slagskeppsliknande profil.

Bakom sjukhuset (och idrottsplanen) ligger den ljusa byggnad 70. Längre till höger i bild, uppe på kullen, syns byggnad 3, också med ljus fasad. Den största byggnaden mellan 70 och 3, med mörkare fasad i vindblästrad betong, är nummer 65, närmare bestämt 65:s norra och södra annex på västra sidan.

pretty