Citroën 2CV i Kyoto

Subject image

Miyazaki Hayao skrev om den här modellen i “Min bil” (1988). Den passar bra på Kyotos trånga gator.