Expansion till Varulv, kortlek

Subject image

De 25 korten på hög.

Regelkortet, överst, har rödmarkerade kanter, medan övriga kort har svarta kanter.