Expansion till Varulv, utspridda plastfötter

Subject image

Utskriven PLA-plast i form av korthållare.