Japan 2004, dag 13 5

Subject image

Mor uppnÄr ett zentillstÄnd.