Japan 2004

Jag tog 498 bilder och en film på resan 2004. 433 bilder och filmen klarade sig hela vägen hem; resten trimmades ur minnet, som var på 128 MB. Var och en av resans dagar har ett undergalleri. Bilder som inte togs på resan, eller av andra än jag, finns bara i det här övergripande galleriet. Vissa bilder kan förklaras av resedagboken, och därutöver finns en lista över de grejer jag fick med mig hem.

Det har skett lite gallring och polering av kommentarer här under 2008, och mycket lätt putsning under konverteringen från JAlbum till en hemsnickrad Django-site 2015.

Djupare gallerier

Bilder

Japan 2004 1 Japan 2004 2 Japan 2004 3 Japan 2004 4 Japan 2004 5 Japan 2004 6 Japan 2004, dag 2 1 Japan 2004, dag 2 2 Japan 2004, dag 2 3 Japan 2004, dag 2 4 Japan 2004, dag 2 5 Japan 2004, dag 2 6 Japan 2004, dag 2 7 Japan 2004, dag 2 8 Japan 2004, dag 2 9 Japan 2004, dag 2 10 Japan 2004, dag 2 11 Japan 2004, dag 2 12 Japan 2004, dag 3 1 Japan 2004, dag 3 2 Japan 2004, dag 3 3 Japan 2004, dag 3 4 Japan 2004, dag 3 5 Japan 2004, dag 3 6 Japan 2004, dag 3 7 Japan 2004, dag 3 8 Japan 2004, dag 3 9 Japan 2004, dag 3 10 Japan 2004, dag 3 11 Japan 2004, dag 3 12 Japan 2004, dag 3 13 Japan 2004, dag 3 14 Japan 2004, dag 3 15 Japan 2004, dag 3 16 Japan 2004, dag 3 17 Japan 2004, dag 3 18 Japan 2004, dag 3 19 Japan 2004, dag 3 20 Japan 2004, dag 3 21 Japan 2004, dag 3 22 Japan 2004, dag 3 23 Japan 2004, dag 3 24 Japan 2004, dag 3 25 Japan 2004, dag 3 26 Japan 2004, dag 3 27 Japan 2004, dag 3 28 Japan 2004, dag 3 29 Japan 2004, dag 3 30 Japan 2004, dag 3 31 Japan 2004, dag 3 32 Japan 2004, dag 3 33 Japan 2004, dag 3 34 Japan 2004, dag 3 35 Japan 2004, dag 3 36 Japan 2004, dag 3 37 Japan 2004, dag 3 38 Japan 2004, dag 3 39 Japan 2004, dag 3 40 Japan 2004, dag 3 41 Japan 2004, dag 3 42 Japan 2004, dag 3 43 Japan 2004, dag 3 44 Japan 2004, dag 3 45 Japan 2004, dag 3 46 Japan 2004, dag 3 47 Japan 2004, dag 3 48 Japan 2004, dag 3 49 Japan 2004, dag 3 50 Japan 2004, dag 3 51 Japan 2004, dag 3 52 Japan 2004, dag 3 53 Japan 2004, dag 3 54 Japan 2004, dag 3 55 Japan 2004, dag 3 56 Japan 2004, dag 3 57 Japan 2004, dag 3 58 Japan 2004, dag 3 59 Japan 2004, dag 3 60 Japan 2004, dag 3 61 Japan 2004, dag 3 62 Japan 2004, dag 3 63 Japan 2004, dag 3 64 Japan 2004, dag 3 65 Japan 2004, dag 3 66 Japan 2004, dag 3 67 Japan 2004, dag 3 68 Japan 2004, dag 3 69 Japan 2004, dag 3 70 Japan 2004, dag 3 71 Japan 2004, dag 3 72 Japan 2004, dag 3 73 Japan 2004, dag 3 74 Japan 2004, dag 3 75 Japan 2004, dag 3 76 Japan 2004, dag 3 77 Japan 2004, dag 3 78 Japan 2004, dag 3 79 Japan 2004, dag 3 80 Japan 2004, dag 3 81 Japan 2004, dag 3 82 Japan 2004, dag 3 83 Japan 2004, dag 3 84 Japan 2004, dag 4 1 Japan 2004, dag 4 2 Japan 2004, dag 4 3 Japan 2004, dag 4 4 Japan 2004, dag 4 5 Japan 2004, dag 4 6 Japan 2004, dag 4 7 Japan 2004, dag 4 8 Japan 2004, dag 4 9 Japan 2004, dag 4 10 Japan 2004, dag 4 11 Japan 2004, dag 4 12 Japan 2004, dag 4 13 Japan 2004, dag 4 14 Japan 2004, dag 4 15 Japan 2004, dag 4 16 Japan 2004, dag 4 17 Japan 2004, dag 4 18 Japan 2004, dag 4 19 Japan 2004, dag 4 20 Japan 2004, dag 4 21 Japan 2004, dag 4 22 Japan 2004, dag 4 23 Japan 2004, dag 4 24 Japan 2004, dag 4 25 Japan 2004, dag 4 26 Japan 2004, dag 4 27 Japan 2004, dag 4 28 Japan 2004, dag 4 29 Japan 2004, dag 5 1 Japan 2004, dag 5 2 Japan 2004, dag 5 3 Japan 2004, dag 5 4 Japan 2004, dag 5 5 Japan 2004, dag 5 6 Japan 2004, dag 5 7 Japan 2004, dag 5 8 Japan 2004, dag 5 9 Japan 2004, dag 5 10 Japan 2004, dag 5 11 Japan 2004, dag 5 12 Japan 2004, dag 5 13 Japan 2004, dag 5 14 Japan 2004, dag 5 15 Japan 2004, dag 5 16 Japan 2004, dag 5 17 Japan 2004, dag 5 18 Japan 2004, dag 5 19 Japan 2004, dag 5 20 Japan 2004, dag 5 21 Japan 2004, dag 5 22 Japan 2004, dag 5 23 Japan 2004, dag 5 24 Japan 2004, dag 6 1 Japan 2004, dag 6 2 Japan 2004, dag 6 3 Japan 2004, dag 6 4 Japan 2004, dag 6 5 Japan 2004, dag 6 6 Japan 2004, dag 6 7 Japan 2004, dag 6 8 Japan 2004, dag 7 1 Japan 2004, dag 7 2 Japan 2004, dag 7 3 Japan 2004, dag 7 4 Japan 2004, dag 7 5 Japan 2004, dag 8 1 Japan 2004, dag 8 2 Japan 2004, dag 8 3 Japan 2004, dag 8 4 Japan 2004, dag 8 5 Japan 2004, dag 8 6 Japan 2004, dag 8 7 Japan 2004, dag 8 8 Japan 2004, dag 8 9 Japan 2004, dag 8 10 Japan 2004, dag 8 11 Japan 2004, dag 8 12 Japan 2004, dag 8 13 Japan 2004, dag 8 14 Japan 2004, dag 8 15 Japan 2004, dag 8 16 Japan 2004, dag 8 17 Japan 2004, dag 8 18 Japan 2004, dag 8 19 Japan 2004, dag 8 20 Japan 2004, dag 9 1 Japan 2004, dag 9 2 Japan 2004, dag 9 3 Japan 2004, dag 9 4 Japan 2004, dag 9 5 Japan 2004, dag 9 6 Japan 2004, dag 10 1 Japan 2004, dag 10 2 Japan 2004, dag 10 3 Japan 2004, dag 10 4 Japan 2004, dag 10 5 Japan 2004, dag 10 6 Japan 2004, dag 10 7 Japan 2004, dag 10 8 Japan 2004, dag 10 9 Japan 2004, dag 10 10 Japan 2004, dag 10 11 Japan 2004, dag 10 12 Japan 2004, dag 10 13 Japan 2004, dag 10 14 Japan 2004, dag 10 15 Japan 2004, dag 10 16 Japan 2004, dag 10 17 Japan 2004, dag 10 18 Japan 2004, dag 10 19 Japan 2004, dag 10 20 Japan 2004, dag 10 21 Japan 2004, dag 10 22 Japan 2004, dag 10 23 Japan 2004, dag 10 24 Japan 2004, dag 10 25 Japan 2004, dag 10 26 Japan 2004, dag 10 27 Japan 2004, dag 11 1 Japan 2004, dag 11 2 Japan 2004, dag 11 3 Japan 2004, dag 11 4 Japan 2004, dag 11 5 Japan 2004, dag 12 1 Japan 2004, dag 12 2 Japan 2004, dag 12 3 Japan 2004, dag 12 4 Japan 2004, dag 12 5 Japan 2004, dag 12 6 Japan 2004, dag 12 7 Japan 2004, dag 12 8 Japan 2004, dag 12 9 Japan 2004, dag 12 10 Japan 2004, dag 12 11 Japan 2004, dag 12 12 Japan 2004, dag 12 13 Japan 2004, dag 12 14 Japan 2004, dag 12 15 Japan 2004, dag 12 16 Japan 2004, dag 12 17 Japan 2004, dag 12 18 Japan 2004, dag 12 19 Japan 2004, dag 12 20 Japan 2004, dag 12 21 Japan 2004, dag 12 22 Japan 2004, dag 12 23 Japan 2004, dag 12 24 Japan 2004, dag 12 25 Japan 2004, dag 12 26 Japan 2004, dag 12 27 Japan 2004, dag 12 28 Japan 2004, dag 12 29 Japan 2004, dag 12 30 Japan 2004, dag 12 31 Japan 2004, dag 12 32 Japan 2004, dag 12 33 Japan 2004, dag 12 34 Japan 2004, dag 12 35 Japan 2004, dag 13 1 Japan 2004, dag 13 2 Japan 2004, dag 13 3 Japan 2004, dag 13 4 Japan 2004, dag 13 5 Japan 2004, dag 13 6 Japan 2004, dag 13 7 Japan 2004, dag 13 8 Japan 2004, dag 13 9 Japan 2004, dag 13 10 Japan 2004, dag 13 11 Japan 2004, dag 13 12 Japan 2004, dag 14 1 Japan 2004, dag 14 2 Japan 2004, dag 14 3 Japan 2004, dag 14 4 Japan 2004, dag 14 5 Japan 2004, dag 14 6 Japan 2004, dag 14 7 Japan 2004, dag 14 8 Japan 2004, dag 14 9 Japan 2004, dag 14 10 Japan 2004, dag 14 11 Japan 2004, dag 14 12 Japan 2004, dag 14 13 Japan 2004, dag 14 14 Japan 2004, dag 14 15 Japan 2004, dag 14 16 Japan 2004, dag 14 17 Japan 2004, dag 14 18 Japan 2004, dag 14 19 Japan 2004, dag 14 20 Japan 2004, dag 14 21 Japan 2004, dag 14 22 Japan 2004, dag 14 23 Japan 2004, dag 14 24 Japan 2004, dag 14 25 Japan 2004, dag 14 26 Japan 2004, dag 14 27 Japan 2004, dag 14 28 Japan 2004, dag 14 29 Japan 2004, dag 14 30 Japan 2004, dag 14 31 Japan 2004, dag 14 32 Japan 2004, dag 14 33 Japan 2004, dag 14 34 Japan 2004, dag 14 35 Japan 2004, dag 15 1 Japan 2004, dag 15 2 Japan 2004, dag 15 3 Japan 2004, dag 15 4 Japan 2004, dag 15 5 Japan 2004, dag 15 6 Japan 2004, dag 15 7 Japan 2004, dag 15 8 Japan 2004, dag 15 9 Japan 2004, dag 15 10 Japan 2004, dag 15 11 Japan 2004, dag 15 12 Japan 2004, dag 16 1 Japan 2004, dag 16 2 Japan 2004, dag 16 3 Japan 2004, dag 16 4 Japan 2004, dag 16 5 Japan 2004, dag 16 6 Japan 2004, dag 16 7 Japan 2004, dag 16 8 Japan 2004, dag 16 9 Japan 2004, dag 16 10 Japan 2004, dag 16 11 Japan 2004, dag 16 12 Japan 2004, dag 17 1 Japan 2004, dag 17 2 Japan 2004, dag 17 3 Japan 2004, dag 17 4 Japan 2004, dag 17 5 Japan 2004, dag 17 6 Japan 2004, dag 17 7 Japan 2004, dag 17 8 Japan 2004, dag 17 9 Japan 2004, dag 17 10 Japan 2004, dag 17 11 Japan 2004, dag 17 12 Japan 2004, dag 17 13 Japan 2004, dag 17 14 Japan 2004, dag 17 15 Japan 2004, dag 17 16 Japan 2004, dag 17 17 Japan 2004, dag 17 18 Japan 2004, dag 18 1 Japan 2004, dag 18 2 Japan 2004, dag 18 3 Japan 2004, dag 18 4 Japan 2004, dag 18 5 Japan 2004, dag 18 6 Japan 2004, dag 18 7 Japan 2004, dag 18 8 Japan 2004, dag 18 9 Japan 2004, dag 18 10 Japan 2004, dag 18 11 Japan 2004, dag 18 12 Japan 2004, dag 18 13 Japan 2004, dag 18 14 Japan 2004, dag 18 15 Japan 2004, dag 18 16 Japan 2004, dag 18 17 Japan 2004, dag 18 18 Japan 2004, dag 18 19 Japan 2004, dag 19 1 Japan 2004, dag 19 2 Japan 2004, dag 19 3 Japan 2004, dag 19 4 Japan 2004, dag 19 5 Japan 2004, dag 19 6 Japan 2004, dag 19 7 Japan 2004, dag 20 1 Japan 2004, dag 20 2 Japan 2004, dag 20 3 Japan 2004 380 Japan 2004 381 Japan 2004 382 Japan 2004 383 Japan 2004 384 Japan 2004 385 Japan 2004 386 Japan 2004 387 Japan 2004 388 Japan 2004 389 Japan 2004 390 Japan 2004 391 Japan 2004 392 Japan 2004 393