Japan 2004, dag 14 12

Subject image

Stuprören i koppar är ett "modernt" tillägg. Tidigare rann vatten från taken direkt ner i dräneringskanaler.