Japan 2004, dag 5 6

Subject image

Engrish och (hör och häpna) graffiti.