Japan 2004, dag 8 1

Subject image

Byggarbetsplats, där en serie lättbegripliga arbetare i pytteformat förklarar och varnar. "Abunai kara haitte wa ikemasen!" (skylten ett steg till höger) betyder "Här är det farligt, här får man inte gå in!" och är skrivet så att barn (och utlänningar?) ska kunna begripa. Hur ofta ser man motsvarande i Sverige?