Mullsundet

Subject image

Fotografi av Mullsundet sett från Ben Hiant, 2006.

Källa..