1857

Inget äventyr

Ryska trupper driver ut britterna från Bessarabien. Hennes majestäts armé befäster istället sina positioner på andra sidan havet, i Kaukasus. Ryssarna försöker flankera dem, med hårda strider som följd. Fästningen vid Petrovskoje ligger snart i ruiner. Britterna drar telegrafkabel genom Kaukasus berg och bygger fortifikationer mellan Sochi och Kaspiska havet.

Kassa Hailu gör uppror i södra Egypten, där de abessinska småstaterna annekterats. Han anklagar Egyptens sultan Naeem Kashif för att ha handlat med oheliga makter. Upproret slås ner. Byggandet av en kanal påbörjas i Sueznäset.

En svensk undervattensbåt i sjönöd räddas av skotska fiskare i Mullsundet, gott och väl inom den traditionella gränsen för brittiskt territorialvatten. Därmed tvingas den svenska regeringen erkänna att teknologin existerar, men inofficiellt slapp hemligheten ut långt tidigare. Tsar Alexander II hävdar att svenskar kränkt även ryska vatten, i Finska viken och kring Åland. Ryssarna kräver skadestånd. Storbritannien väljer att släta över den skotska händelsen i utbyte mot en förmånlig beställning av undervattensbåtar.

Fotografi av Mullsundet sett från Ben Hiant, 2006.

Öresundstullen avskaffas av Danmark. Kina förklarar krig mot Frankrike till följd av en serie diplomatiska incidenter. Kanton blockeras snart av en fransk flotta. Fransmännen underblåser tanken på ett samlat uppror mot den manchu-ledda regeringen bland den etniska majoriteten.

På årets teknikutställning, där polishögkvarteret vid Scotland Yard en gång stod, demonsterar man konstsilke. Det är det första syntetiska tyget. Société Scientifique Républicaine erkänner hypnos som en verklig företeelse och ett “intressant verktyg”. Forskare anknutna till Le Société, på expedition i Sydamerika, isolerar också kokain ur kokabuskens blad, som ett medel mot utmattning.

Generalguvernören i Indien ser till att soldater i brittisk tjänst får moderna handeldvapen med patroner i metall. Dessa ersätter papperspatronerna, vars skyddande hölje av oxtalg och svinfett retat både hinduer och muslimer, som varit tvungna att bita igenom pappret och därmed begå helgerån.