1843

Inget äventyr

Britterna erövrar Sind och annekterar boernas bosättningar utanför Kapkolonin. Krig mot maorierna utbryter på Nya Zeeland. Fransmän bombar Tanger tills Marocko slutar stödja Algeriets frihetskamp. Nordamerikanska nybyggare försöker driva en karavan av täckta vagnar längs med pälsjägares och handlares rutt från Missouri i USA till Oregon-territoriet på västkusten. Indianer visar att detta går emot avtalen från 1837 och tvingar karavanen att vända.

Det är val till parlamentet i England. Radikalpartiet förlorar flera platser. Pressen spekulerar i orsakerna. Kontroversen kring Charles Darwin, höga bränslepriser, järnvägsolyckan vid Blackpool förra året, och morden på kungaparets dubbelgångare och deras följeslagare anses ligga radikalerna i fatet, men de har också förlorat några av de mindre kvalificerade facken till whig-partiet. Arbetarna anser inte sina liv förbättrade. Lord Cochrane, som de facto lett partiet sedan 1825, kliver åt sidan till förmån för sin vän Isambard Kingdom Brunel.

Brunel är halvfransk, men hyllad för sina skeppskonstruktioner. Hans ångfartyg, med skrov i metall, går i regelbunden trafik över Atlanten sedan förra året, och har nyligen använts för att bombardera Borneo och krossa dess flottor av pirater i enkla proa. Brunels far, Marc Isambard Brunel, ritade tunneln under Themsen som öppnade 1831. Lord Cochrane, som förblir aktiv i politiken, står med i patentet på den flyttbara tunnelsköld som gjorde arbetet möjligt.

Kopparstick av Brunels och Cochranes tunnelsköld, från samtida Illustrated London News.

Hester Lucy Stanhope dör i England efter långvarig sjukdom. Efter begravningen gör Lady Courtenay inbrott hos Griselda Tickell, Stanhopes syster, och stjäl mycket av den berömda resenärens skriverier. Hon läser om ruinerna i Palmyra, familjen Korshuot och djup religiös splittring inom Osmanska riket, med obehagliga sekter på frammarsch.

Lady Courtenay är annars sällsynt, då hon är känd för specialpolisen. Wintermoor tillbringar istället månader i Kerberos-klubbens bibliotek med Franklin Deogratias efterlämnade skrifter och källmaterial. Hon försöker ta reda på mer om de förlorade anteckningarna till Deogratias planerade bok om antikens La'sur-kunniga familjer i Europa. En stor andel av källorna kretsar kring heliga berg: Olympen, Sinai, Elagabalus berg, Taíno-folkets mytiska ursprung på Hispaniola, Kailash i reseskildringar från Tibet, och hundratals vulkaner. Deogratia samlade på undergångsskildringar från hela den antika världen, och strök under alla referenser till ljusblixtar, glödande mark, lava och dömande gudar på himmelen.

Årets teknikutställning i London är tillägnad kungaparet. Man visar säkerhetsnålen, lysande vakuumrör, och våningar fulla av exotiska och bekanta djur och växter. Temat är utveckling från det enkla till det komplexa, den nya ledstjärnan inom all vetenskap hos Darwins vänner. Man visar också en sorteringsapparat, en förenkling av analysmotorn som snabbt hittar valfri undergrupp bland en uppsättning hålkort som representerar Royal Societys medlemmar. Maskinbehandlingen av folkräkningen 1841 är färdig. Utställarna visar upp listor på allt möjligt ordnat efter förekomst och region, och ser fram emot mer data.

Bland böckerna som tillhörde Deogratia finns en Torah-rulle innehållande Andra Mosebok, med understrykningar bland annat kring vers 19:17, som skildrar hur Moses och hans folk stod under ett berg för att möta Gud. På samma sätt finns en koran med översättningar och understrykningar, särskilt kring sura 7—“Vi lyfte berget över dem likt ett paraply [...] Ni ska upprätthålla det vi givit er”—och 101. Deogratia hade också texter om Elagabalus-kultens spridning i Europa, bland annat till Woerden i Nederländerna. Här är understrykningarna koncentrerade till detaljer som antyder att de lokala sekterna i vissa fall var äldre än kejsarens regeringstid på 200-talet f.Kr., men använde andra namn på berget och solen.

Priset på kol har en indirekt verkan på Harvey Garrett. Hans lön håller sig låg trots febril aktivitet i branschen. Man måste ha stål till järnvägen; järn håller inte för trafiken. Korvfabriken intill hans arbetsplats i Battersea rivs och ersätts med ett annex av väldiga maskiner. Det är slamrande ånghammare och Robert Forester Mushets nya uppfinning, en konverterare som blåser luft genom smältan för att oxidera det kol som järnet innehåller.

Mushets process ersätter de många små deglar Garrett tidigare arbetat med, och revolutionerar industrin på bara några månader. Istället för att importera rent svenskt järn och bränna flera ton koks per ton metall för att förorena det till stål kan man nu förädla orent järn direkt till stål. Investeringen i de nya maskinerna räddar fabriken, men Garrett drabbas av tinnitus efter månader av övertid under konkurshotet.

Foto på Bessemer-blåsning i Youngstown, Ohio, 1941.

Stålverken stegrar sin produktion. Bränslepriserna förblir höga. Radikalerna i parlamentet gör allt för att öka tillgången. Det blir mer förmånligt att röja skog. Man försöker rentav skeppa koks från Sydamerika, fram tills dess att två sådana lastfartyg sjunker på öppet hav. Det lilla fåtalet överlevare talar om plötsliga läckor, som om någon skjutit hål i skrovet med kanon under vattenlinjen.