Shinsetsu-kyō

Subject image

Helt avskärmat från civilisationen.

Shōsei-en