St. James

Subject image

Foto från St. James Square i London, taget av en vän till Andreas Skyman under kampanjen.