Courtenay House

Subject image

Diagram i isometriskt perspektiv föreställande planlösningar, trappor m.m. på samtliga våningar i Courtenay House.

pretty Creative Commons