Trädtunnel på Sakurajima

Subject image

Fotot är inte manipulerat men perspektivet är vilseledande. Trädkronorna möts egentligen inte över vägen.

pretty