Reviews

Sällskapsresan (1980) IMDb

fiction moving picture

Sequel:

Snowroller – Sällskapsresan II (1985) IMDb

Sequel:

Den ofrivillige golfaren (1991) IMDb

Sequel:

Hälsoresan – En smal film av stor vikt (1999) IMDb