1806

Inget äventyr

Under århundraden har produktionen av järn på de brittiska öarna stigit och fallit med arméns och flottans behov. Under året stiger produktionen, av samma skäl, till 260.000 ton. William Pitt d.y. dör av napoleonkrigsrelaterad stress.

Preussen, Ryssland och Sachsen—den fjärde koalitionen—får stryk av Napoléon, som utropar kontinentalsystemet: Inga av Frankrikes erövringar eller protektorat får handla med Storbritannien. Britterna erövrar det som ska bli Kapkolonin, och tvingas stärka sina ekonomiska band till USA och Östern.

Det tusenåriga tysk-romerska riket upphör att existera. Bland vetenskapens män är uppfattningen att man kan överträffa de antika mästarna redan spridd; anknytningen till Rom har inte samma betydelse som förr.

John Bell i Skottland ger ut det andra, avslutande bandet av The Principles of Surgery, ett banbrytande verk, särskilt i förhållande till kärlen. Camera Lucida (det ljusa rummet) uppfinns som ett hjälpmedel i tecknandet av perspektiv, effektivt i den exakta återgivningen av landskap. Jöns Jacob Berzelius noterar att mjölksyra, känd från mjölk, också förekommer i muskelvävnad.

10 juli skadas eller dödas 200 britter av sina egna indiska soldater, i fortet Vellore. Detta är ett uppror mot Ostindiska kompaniet, som öppet styr Indien sedan 1772. Upproret krossas.