1807

Inget äventyr

Fransmännen besegrar preussare och ryssar. Det beslutas mellan Frankrike och Ryssland att Danmark-Norge, Portugal och Sverige ska tvingas in i kontinentalsystemet, som skapar stora problem i kungariket Holland (tidigare Bataviska republiken). Britterna anfaller Köpenhamn igen och stjäl den danska flottan, vilket driver in Danmark-Norge i kontinentalsystemet, mot britterna. Portugal ockuperas; hovet flyr till Brasilien.

I Frankrike lanseras Code Civil, som fastslår att alla medborgare är lika inför lagen, oavsett börd eller religion. Relevansen kan kännas oklar för kejsardömets slavar. Preussarna genomför liknande åtgärder för att bygga upp sin förödmjukade stat, som tvingas till ett enormt krigsskadestånd: livegenskap och skråväsende avskaffas, tolerans mot judar utlyses och näringsfrihet och allmän värnplikt införs.

Thomas Jefferson förbjuder brittiska krigsfartyg att beträda USA:s vatten, och amerikanska fartyg att lägga till i utländska hamnar utan regeringens godkännande, efter en “incident” med brittiska desertörer.

Spencer Perceval ersätter den avlidne Pitt som Storbritanniens de facto statsminister. En av hans första uppgifter är att expandera vissa så kallade “Orders in Council” som upprättats av Pitts andra administration, med syftet att hämnas kontinentalsystemet genom att begränsa neutrala länders handel med Frankrike. Efter många års lobbyverksamhet röstar parlamentet också för att kriminalisera handeln med slavar i hela imperiet, bara delvis som ett ekonomiskt slag mot Frankrike.

Gravyr av Joseph Collyer, baserad på en målning av Henry Moses.

Albany, USA, 17 augusti: Robert Fultons North River Steamboat (eller Clermont) klarar jungfruresan från New York. Uppfinnaren patenterar ångbåten två år senare.

Henry Maudslay patenterar en förbättrad så kallad “table engine”, en liten ångmaskin för användningsområden som inte kräver hög hastighet eller stor kraft.