1859

Inget äventyr

I sin sista professionella publikation undersöker Michael Faraday frågan om huruvida ljusets hastighet är beroende av strålens riktning. Interferometern visar inga tecken på att etern rör sig relativt jorden. Tanken föresvävar honom att etern inte existerar, men han avfärdar den. Som ung man på 1820-talet antog han att de elektromagnetiska fenomen han upptäckt var belagda i etern. Föreställningen om en värld utan den skrämmer till och med honom.

Henry Clifton Sorby löser de tekniska problemen kring utvinningen av olja ur Niger-deltat. Klaus Wilhelm Pohl grundar världens första laboratorium för fysiologisk psykologi. Han har en teori om att drömmar utgörs av samtidig över- och underaktivitet i olika delar av hjärnan.

Foto från Alfred Denny-muséet.

Ryssland avvaktar i Svartahavskriget medan tsar Alexander II tillämpar särskilda metoder för att finansiera en ny offensiv. En ukrainare som fått sjumilastövlar i arv blir medlem i Kerberos-klubben och berättar där vad han hört i Azov. Godmodiga bondpojkar och gamla häxor har lokaliserat något som kallas Železnoe čudiŝe. Tsarens pakt ger tillgång till den kraft som fängslade tre tsarinnor i en rysk folksaga om underjorden. Detta ska vara källan till de fantastiska guldföremål som säljs till utlandet.

Frankrike får en mängd eftergifter från den kinesiska regeringen. Bland annat får ingen fransman ställas inför domstol. Upproret i södra Kina har vuxit långt bortom fransk kontroll. Flottan fortsätter till Vietnam för att erövra nya exportmarknader.

Fler italienska furstendömen kastar av sig sina habsburgska ledare. Efter strider mellan en fransk-sardinsk och en österrikisk här ansluter sig Tyskland på Österrikes sida. Frankrike begär fred. Furstarna återinsätts, men Sardiniens oberoende erkänns.

Andra mexikanska imperiet ger sig på Comancheria och de allierade siouxerna efter ett par år av missväxt och andra järtecken. Egypten inlemmar officiellt Syrien och etablerar lydstaten Anatolien, som fortfarande är en mycket orolig plats.

African John inser att hans tillvaro i London är miserabel. Lönnmorden han utför så billigt är egentligen mer än hans samvete kan bära. Lilla John Lambton, som accepterat hans beskydd, hjälper honom att byta riktning. Han hittar tillbaka till andra invandrare från zuluriket och försöker få deras respekt som medicinman. Med dem och katterna firar han jul.