1858

Inget äventyr

Sardinien är nu fritt och står under franskt beskydd. Stentavlor med Pas skrift påträffas i byggandet av kanalen genom egyptiska Sueznäset. Tyska upptäcktsresande hittar Tanganyikasjön. Guld upptäcks på Nya Zeeland.

Ryssar beväpnade med svartkrut kastar sig mot britternas försvarslinje i Kaukasus när en stor del av de brittiska trupperna rört sig söderut för att rensa bort de sista ryska utposterna i Armenien. Dödstalen styrs främst av ryssarnas undermåliga infrastruktur och kommunikationer, som gör det omöjligt att kringgå eller överväldiga britternas luftspaningar, motorfordon, skogsröjningsmaskiner, grävskopor, röksvaga kulsprutor och datoriserade artilleri i bergen. Av 340.000 anfallande ryska trupper dör omkring 70.000 av stridsrelaterade skador. 45.000 ytterligare dör av sjukdomar. På britternas sida är antalet offer 900 respektive 3400 i samma kategorier. Försvarslinjens totala bemanning är aldrig större än 80.000, plus tjetjensk civil personal som lovats självstyre.

Fotografi av ryska 55:e regementet i slaget vid Mukden, 1904.

Willis Peter “Ghost” Gibbs, en aristokratisk löjtnant i armén vid Urus-Martan, är en av dem som dör i sjukdom. På dödsbädden beskriver han sin onaturligt aggressiva syfilis. Det är inte själva beskrivningen som gör honom berömd, utan det faktum att han talade in den på fonografrullar. Hans röst hörs därför i London efter hans död. Theo Victor Cimber skriver sin mest kända dikt, The Wax Sarcophagus, apropå sensationen.

Oswald Conrad Forrensworth befinner sig som vanligt i krigets periferi, nu med Ilse vid sin sida. Hans Forrensworth-män är anställda att vakta de brunnar, ingenjörer och arbetare som behövs för kontrakten på utvinning av olja i Baku. Den raffinerade produkten säljs till staten, vars mest effektiva fordon nu drivs av förbränningsmotorer. Forrensworth är i själva verket mer intresserad av ryktena om övernaturliga händelser i Anatolien, som han hoppas ska leda till ett eget New Birmingham. Han har anställt en av Cyrus Flammertons lärjungar för att förbättra sina chanser, men de lokala älvorna är byggda av andra sorters idéer än de irländska.

Den brasilianske astronomen Federico M. Campos för noter kring en nova på himmelen. Han skriver att innan den bleknar bort är den lika intensiv som resten av galaxen tillsammans.

John förlorar tålamodet med Forrensworths planer. Han reser tillbaka till London, med risk för att Specialpolisen ska häkta även honom för händelsen i Vauxhall. Han börjar vaka över lilla John Lambton och hans bröder. Utan sina vänner på Kerberos-klubben faller han tillbaka på sitt tillfälliga yrke som lönnmördare. Där är han mindre effektiv utan Yengwayo, så han börjar ersätta sitt försvagade band till vampyren med enklare band till vanliga katter, som han väljer ut, matar med häxbrygder och tränar på nätterna.

Det dröjer länge innan världen förstår vad som hänt i Svartahavskriget. I drygt fyrtio år har britterna undvikit en stor konfrontation med Ryssland, av rädsla för den mängd soldater tsaren kan mobilisera på land. Britternas teknologiska överlägsenhet är nu sådan att skillnader i antal och yta—det vill säga människor och jorden de bor på—är mindre problem än bränsletillgången. I en kommentar till de futila stridigheterna i augusti myntar drottningen en fras, “the Russian natives”. Det har blivit möjligt för britterna att behandla även andra européiska nationers folk som de behandlar indier och afrikanska “infödingar”.