1869

Inget äventyr

Internationella arbetarassociationen grundas. En styrelse av 17 män och en kvinna, från sammanlagt 11 länder, myntar begreppet “världskrig” och låter proklamera att det är en del av reaktionen på 1848:s framsteg. Styrelsen framhäver bland annat att det nu världsomspännande telegrafnätet, som har sitt nav i London, fortfarande används helt fritt av företag i Storbritanniens fiendeländer därför att kapitalismen står över nationerna, vars krig är en “kuliss bakom vilken arbetaren hålls mot marken”. Associationen kräver allmän rösträtt för män, och att tryck- och mötesfrihet tillåts och skyddas i hela Europa, även i krigstid.

Japan har gjort Korea till en lydstat och erövrat Ryukyuöarna. De befäster nu Sachalin och bygger en permanent bas på en atoll, Aozora, hundra mil väster om Hawaii. Spanien tvingas skicka en del av sin flotta till Sydamerikas västkust för att försvara öar man lagt beslag på med kriget som ursäkt. Oroligheter bryter ut i stora delar av Indien, de flesta kortvariga.

The Chapman i Battersea sker en övernaturlig uppgörelse. En serie soldater och kvinnor, en efter en, hittar och öppnar hemliga vapengömmor överallt i byggnaden. De går till anfall mot en afrikan och ett dussin européer, av specialpolisen misstänkta för narkotikabrott. De hundratals besökarna är onaturligt lugna och uppsluppna medan striden rasar bland dem. Afrikanen försöker flera gånger lämna byggnaden utan att kunna korsa trösklarna, som specialpolisen finner beströdda med ovanliga kryddor. Undersökningen visar också att merparten av de 77 dödsoffren var påverkade av en rökelse känd endast från zulukulturen, blandad med dikväveoxid. Händelsen leder till att en vålnad utesluts från Kerberos-klubben. John Courtenay rekommenderas aldrig för medlemskap: hans mandomsrit är alltför grotesk. Många oskyldiga dog när vålnaden hjälpte honom att fördriva Yengwayo och förstöra vampyrens kropp.

Louis Auguste Blanqui döms till tvångsförvisning. Han överlever inte resan till Nya Kaledonien. Socialisten och abolitionisten Lysander Spooner blir en ledande röst i Internationella arbetarassociationen efter honom.

Foto på Lysander Spooner.

Dimkammaren gör joniserande strålning synlig för blotta ögat. Kvantifieringen av en kropps förlust av massa vid utstrålning av energi leder till insikten att en omvandling är möjlig åt båda hållen, enligt en slående enkel formel. Det föreslås att solens ljusstyrka kommer från ett överskott av massa i enkla reaktioner, möjliggjorda av himlakroppens höga temperatur.

Graham Peter Albus visar att supraledare kan tillverkas även utanför Älvalandet. Då krävs tyvärr mycket låga temperaturer. Herman Dalgång publicerar sin teori om kontintentaldrift, underbyggd bland annat av observationer från nya, djupgående undervattensfarkoster.

Íde Siofra Lannon är tillbaka i täten för den kvinnliga milisen. Hon undgår polisen tack vare goda råd från den schackspelande turken. Ett opportunt giftermål med Paul Carrigan, en 36-årig sympatisör från kvinnorörelsen, dämpar misstankarna, men lyckan är kortvarig. Curby, en översittare och borgenär av Carrigans spelskulder, hotar att avslöja hans läggning i brottsregistret. Lannon har inga pengar att bidra med. Hon går ut med kukrin om natten, klädd som sitt manliga alter ego från tiden i armén.

Courtenays död är tydlig i Lannons minne. Kvinnan som trodde att hon var en gud, och fick med sig Lannon på ett vansinnigt uppdrag, blev till det träd som bröt sönder fiendens hus. Trädet har blivit symbolen för Lannons personliga och kollektiva kamp: djupa rötter sträcker sig ner runt de brittiska öarna och hämtar obeveklig livskraft. Kukrin får också dricka.