1871

Inget äventyr

Tyska trupper i Afrika använder senapsgas och överlägsna mediciner. Britterna förlorar övre Kongo. Mindre strider blossar upp världen över när stormakterna testar varandras försvar. Norska hamnar och södra Sverige bombas. Väktarföretag i Indien provocerar kraftiga upplopp och svarar sedan själva med massakrer på civila. Premiärminister Denton avgår efter dessa motgångar i kriget och ersätts av en relativt kyrkovänlig radikal, Rowland Detrosiers son Gregory, som i sitt tacktal beskriver Benthams kalkyler som “gjutformen för det samhälle vi ska bygga med segern i vår hand”.

En av de omänskliga diplomaterna vid den nu permanenta ambassaden i New Birmingham konverserar ledigt med forskare. Hon lägger fram teorin att djur är de älvor som kommit överens om gemensamma lagar. Hon är förvånad att höra att naturvetenskap inte bedrivs i medvetet syfte att finna självemotsägelser i dessa gemensamma övertygelser för att lättare kunna avsäga sig dem och återföra mänskligheten till sitt ursprung i Älvalandets frihet. Nyckeln till det metafysiska återtåget är den uråldriga gnista av extrem och nyckfull själviskhet som hon anar i djuren.

Dikesgrävande franktirörer i Västafrika hittar fossil av halvapor, äldre än Feldhofer-människan. Det första examplaret får smeknamnet Cuvier.

Teckningar av ben från det verkliga första fyndet av Homo erectus, på Java 1891.

Unga brittiska fysiker vid olika universitet, kopplade till varandra i realtid genom telegraferande beräkningsmaskiner, applicerar differentialgeometri på fysiska strukturer för att generalisera Amalia Vanhanens idéer. Under arbetets gång ersätter de också Newtons gamla modell av gravitationen, på skoj, för att slippa sin uppgift att fundera ut nya domedagsvapen. Det associativa textminnet där teorin lagras förstörs av en sabotör. Det dröjer tre månader innan upptäcktens betydelse inses och teorin rekonstrueras från slängda utskrifter för att upphovsmännen inte ska skickas till fronten.

Tre års avverkning av en ny skog omkring Woerden i Nederländerna har bjudit på många falska hopp om framgång. Det ursprungliga beståndet har huggits ned, men på varma sommardagar skjuter träden upp igen. Att elda med veden blir nu förbjudet. Det är för sent. Katastrofen är ett faktum när ett passerande ånglok för med sig ett frö söderut och exploderar på väg genom gruvdistriktet i Vallonien.

Litografi av Alberto Martini, nummer 31 i serien Danza Macabra Europea, 1915.

Det som en gång var främmande blir en ännu mer vardaglig syn i London när affischmännen sätter upp reklam för överste Wilsons “Black Pill for Mental Sanctity” och andra produkter som både påstås vara och är tillverkade genom magi. Kraftiga bränder efter bombning av London släcks av flottans undinmän och en maskerad kerberan som kallar sig Hearth Knight.