Missförstånd av Cthulhukrig

Hjälp för nybörjare

Nybörjare brukar snubbla på samma ställen när jag lär ut Cthulhukrig. Det verkar bero dels på några olämpliga ordval i det engelskspråkiga originalet, dels på den udda kombinationen av inflytanden i spelets konstruktion.

Mina presentationer av faktionerna är framtagna med fokus på de förmågor som brukar överraska och förvirra nybörjare allra mest. Här följer en mer allmän betraktelse för ovana brädspelare.

Abstrakt

Det viktigaste en spelare behöver förstå är att specialregler formuleras kortfattat. Det gäller till och med undantag från grundregler, som att Svarta geten kan utsöndra flera monster samtidigt:

When you Summon Monsters, you can Summon multiple Monsters of one or more types, from one or several Gates.

När du utsöndrar monster kan du utsöndra flera monster av en eller flera sorter, från en eller flera Portar.

Grundregeln, ett monster per handling, står inte på Svarta getens faktionskort. Där står det inte ens att specialregeln är ett undantag eller att det är en handling att utsöndra monster. Det är underförstått.

Det står inte heller på faktionskortet att Svarta geten är den enda faktion som kan offra sina egna akoluter som en huvudhandling för en formelbok. Nybörjare letar förgäves efter “offra dina egna kultister” i listan från grundreglerna för att se hur ett sådant offer går till. Alla regler för det ges av faktionen. De är så enkla som de ser ut.

En grundregel är alltså inte gemensam för alla och inte uttömmande. En grundregel är ett förval (eng. “default”) för de faktioner som inte ersätter eller ger alternativ för stunden. Detta är kanske tydligast för handlingstypen “väcka vidunder”: Den står med i grundreglerna men gör ingenting i sig och kan inte heller utföras i sig. Alla villkor för och effekter av den kommer från specialregler för specifika vidunder.

När en förstår både grund- och specialregler på det här sättet blir det tydligt hur de förhåller sig till varandra. Grundreglerna är framtagna för specialreglerna. De ser ut som de gör för att faktionerna ska kunna skilja sig åt på sätt som är stora, intressanta och eleganta.

Det är därför specialreglerna kan vara och är kortfattade. Grundreglerna är desto längre. Min översättning är en kort sammanfattning av originalet men ser ändå otymplig ut för att den behöver göra undantag begripliga. Mycket kan förenklas i en verbal framställning för ett givet parti, när de faktioner som tar fram nyanserna står på hyllan.

Konkret

Samma designfilosofi, där spelarna i praktiken skaffar sig nya regler genom partiets gång, syns i exempelvis Magic och Dominion jämte många andra moderna kort- och brädspel, men inte så ofta i just Risk-liknande konflikt- och strategispel med figurer på en världskarta. Spelare vana vid den senare kategorin brukar göra vissa antaganden som inte stämmer för Cthulhukrig. Sanningen är:

Slutligen något som jag själv länge missförstod: Villkoret att en spelare får starta max en strid per område fanns inte med i den allra första regelboken från 2014 och formuleras ibland felaktigt på Internet, som om det gällde rundan eller fasen. Formuleringen i 2019 års regelbok lyder såhär:

There is an important restriction on Unlimited Battles, however: you can still initiate only one Battle per Area. You cannot declare a Battle as a Common Action and then do Unlimited Battle in the same Area. If, as a result of a Battle, your Units are retreated to another Area, you can do Unlimited Battle in that new Area, and so forth. However, if they are then retreated back into the original Area, they can’t initiate a Battle there because of the “one Battle per Area” rule.

Detta villkor gäller alltså turen, det vill säga initiativsteget. Spelarna behöver hålla ordning på vem som startat en strid i respektive område fram tills dess att initiativet har gått vidare enligt turordningen, men inte därefter.