Svarta geten

Den röda faktionen i Cthulhukrig

The complete set of individual models for this faction.

Överblick

“Skogens svarta get med tusen kid” är ett namn i folkmun på fruktbarhetsgudinnan Shub-Niggurath. Hennes faktion kan skaffa många och billiga monster fortare än någon annan.

En av faktionens monstertyper, de trädliknande Mörka ynglen (Dark Young) kan lära sig imitera kultister: Med en formelbok ger de en direkt inkomst av Kraft och kan kontrollera Portar, men de går inte att fånga och har stridsvärde 2. Getens kultister får stridsvärde 1 med en annan formelbok.

The complete set of individual models of this type.

Mörka yngel

Ynglen gör att faktionen kan växa ut över extra många områden och få höga inkomster av Kraft. Faktionen kan dock inte förflytta sig lika effektivt eller slå lika hårt som Väldiga Cthulhu. Ett av faktionens formelboksvillkor är ändå att dela områden med alla motståndare, vilket är särskilt svårt i stora partier.

Bra för motståndare att veta

Getens vidunder Shub-Niggurath kan, som en handling, tvinga en motståndare att byta plats på en egen enhet och vidundret. Geten väljer vilket område Shub-Niggurath ska flyttas till på detta sätt; avståndet spelar ingen roll. Detta är en mångsidig förmåga, särskilt effektiv för att slå ut och sedan ta över motståndares portar där inga vidunder vakar.

Knepiga förmågor

The complete set of individual models of this type.

Svampar från Yuggoth

Svampar (Fungi from Yuggoth, Mi-Go) är en av Getens monstertyper. Typen är kopplad till formelboken Ghroth, en handling. Boken översätts till svensk pseudokod såhär:

Slå 1T6.
     Om resultatet är lika med eller mindre än det antal områden som innehåller Svampar:
         Dina motståndare måste eliminera samma antal kultister.
             Om de inte kommer överens inom en minut, välj åt dem.
     Om resultatet på tärningen istället är större än det antal områden som innehåller Svampar:
         Placera en akolut av valfri faktion, från spelarens förråd, i valfritt område.

Ett användningsexempel: Geten har 3 Svampar i olika områden, aktiverar Ghroth och slår 2. Det slaget är lika med eller mindre än antalet Svampar i olika områden. Motståndarna har därför en minut på sig att komma överens om vilka 2 av deras kultister som ska elimineras. Annars väljer Geten hur många kultister varje spelare ska eliminera, till en summa av 2. I båda fallen—oavsett om motståndarna kommer överens eller inte—är det de påverkade spelarna som väljer vilka av deras kultister som ska bort.

Det gäller alltså för Geten att placera ut Svamparna i så många olika områden som möjligt för att maximera chansen att kunna tvinga motståndarna att avliva så många av sina egna kultister som möjligt, gärna strax innan Kraftsamlingsfasen. Om motståndarna inte enas kan Geten i bästa fall ta fyra kultister som kontrollerar Portar, för en sammanlagd utebliven inkomst på 12 Kraft och 4 Fördärv (utan ritual) från sin värsta fiende. Detta är uppnåeligt när en spelare har sina kultister utspridda. Upprepad Ghroth kan med tur avfolka världen men är mindre ekonomiskt i stora partier, då priset överstiger den genomsnittliga skadan per konkurrent.

Tröstpriset, när siffran på tärningen är högre än antalet svampiga områden, brukar användas för att ersätta en död Svarta geten-kultist men kan också bereda snabbmat. Observera att den akolut som ska placeras på kartan kommer ifrån förrådet: Det är inte fråga om en förflyttning.

Externa länkar