Brädspelet Cthulhukrig

Vägledning på svenska

Cthulhu Wars (USA, 2015) är en färgstark hybrid av Risk (Frankrike, 1957) med samtida europeiska brädspel.

Spelet är asymmetriskt. Varje spelare börjar med att välja en faktion och varje faktion har flera specialregler.

All standard faction-specific figures for the first nine playable factions of Cthulhu Wars.

Miniatyrer i olika storlekar

Mina svenskspråkiga artiklar om spelet som helhet:

Alternativa miniatyrer för akoluter till de nio första faktionerna i Cthulhukrig.

Faktionerna introduceras här, ordnade efter nybörjarvänlighet:

Utöver faktionerna har jag några expansioner till.

Cthulhukrig är ett bra spel, både tekniskt och estetiskt. Specialförmågorna ger spelet ett djup. Hjälp finns att få för nybörjare, men mest på engelska.