Cthulhukrigstärningar

Subject image

Specialtärningar och motsvarande värden på vanliga T6.

Cthulhu Wars