Cthulhukrigstärningar

Subject image

Specialtärningar och motsvarande värden på vanliga T6.