Insegelmarkörer

Subject image

Markörer för Insegel: Tre avslöjade med de olika värdena, plus ett dolt.