Expansion till Varulv, regler

Subject image

Regeltext fyller ett av de 25 korten.